Dịch vụ chuyển tiền sang Thái Lan phí chỉ từ 1 – 1,5%

Khi chuyển tiền, chi phí thanh toán là điều đầu tiên mà khách hàng hỏi nên chúng tôi tối ưu hóa mọi nguồn lực và mọi mối quan hệ ở Thái Lan để hỗ trợ khách hàng tối đa. Khách hàng đã từng rất ngạc nhiên với số tiền phí quá ít như trên và chúng tôi giải thích là nếu được thì khách hàng hỗ trợ chúng tôi phần vận chuyển về Việt Nam chứ chúng tôi không đặt mục tiêu lợi nhuận trên việc hỗ trợ khách thanh toán bằng dịch vụ chuyển tiền sang Thái Lan.

Chuyển tiền sang Thái Lan nhanh để hỗ trợ khách hàng

Dịch vụ chuyển tiền sang Thái Lan với tỉ giá tương đương tỉ giá chính thức của ngân hàng

Tỉ giá là câu hỏi thứ 2 liên quan đến việc chuyển tiền sang thái lan để thanh toán cho đối tác vì phần này có thể đội chi phí lên cao khi thanh toán những khoản tiền tương đối lớn. Chúng tôi đã nỗ lực để làm sao khách hàng kinh doanh có lợi nhuận cao nhất (khi khách hàng kinh doanh có lợi nhuận thì mới dùng dịch vụ vận chuyển của chúng tôi :)). Với quan điểm hỗ trợ khách để khách hổ trợ mình, chúng tôi chỉ lấy tỉ giá tương đương với ngân hàng.

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>